به کلینیک روانشناسی و مشاوره دکتر دارابی خوش آمدید

شماره نظام روانشناسی

معرفی به دیگران

مشاوره و رواندرمانی نوجوانان

رواندرمانی و مشاوره نوجوانان

(کلینیک رواندرمانی دکتر دارابی_44030719_تهران)

نوجوانی یکی از مراحل حساس رشد انسان است.نوجوان با بحران هویت دست و پنجه نرم میکند.اگر بتواند در سنین 13 تا 19 این بحران را پشت سر گذارد،به آرامش میرسد و در غیر این صورت اضطراب،افسردگی ،اعتیادو خشم را تجربه خواهد کرد.

نوجوان از یک طرف با تغییرات جسمانی روبرو است و از طرف دیگر نوجوان باید خود را با انتظارات دیگران(خانواده،مدرسه و همسالان) انطباق بدهد.. عبور از این بحران،به والدین آگاه و خصوصا روانشناس باتجربه به مسائل نوجوانان نیاز دارد.

_دکتر دارابی در این زمینه علاوه بر تجربه چندین ساله کار با نوجوانان،تحقیقات علمی زیاد انجام دادند و کتابی با عنوان روانشناسی هویت هم به رشته تالیف و انتشار در آوردند(نشر

آییژ).

_رزرو نوبت کلینیک روانشناسی دکتر دارابی .

تهران 44030719

رزرو نوبت از سه تا هشت بعد از ظهر.

کلمات کلیدی=مشاوره نوجوانان در تهران،مشاور برای نوجوان،مشاور خوب برای نوجوانان غرب تهران،مشاور برای نوجوانان در صادقیه،مشاور نوجوانان در بلوار فردوس،مشاور نوجوانان در غرب تهران..مشاوره نوجوانان در تهران،مشاور برای نوجوان،مشاور خوب برای نوجوانان غرب تهران،مشاور برای نوجوانان در صادقیه،مشاور نوجوانان در بلوار فردوس،مشاور نوجوانان در غرب تهران..مشاوره نوجوانان در تهران،مشاور برای نوجوان،مشاور خوب برای نوجوانان غرب تهران،مشاور برای نوجوانان در صادقیه،مشاور نوجوانان در بلوار فردوس،مشاور نوجوانان در غرب تهران..مشاوره نوجوانان در تهران،مشاور برای نوجوان،مشاور خوب برای نوجوانان غرب تهران،مشاور برای نوجوانان در صادقیه،مشاور نوجوانان در بلوار فردوس،مشاور نوجوانان در غرب تهران.بهترین مشاور نوجوانان در تهران،مشاور نوجوان خوب در تهران،بهترین روانشناس نوجوان در تهران،دکتر روانشناس متخصص نوجوانان در تهران،روانشناس با تجربه در کار با نوجوانان،تلفن روانشناس خوب در تهران.بهترین مشاور نوجوانان در تهران،مشاور نوجوان خوب در تهران،بهترین روانشناس نوجوان در تهران،دکتر روانشناس متخصص نوجوانان در تهران،روانشناس با تجربه در کار با نوجوانان،تلفن روانشناس خوب در تهران.بهترین مشاور نوجوانان در تهران،مشاور نوجوان خوب در تهران،بهترین روانشناس نوجوان در تهران،دکتر روانشناس متخصص نوجوانان در تهران،روانشناس با تجربه در کار با نوجوانان،تلفن روانشناس خوب در تهران..