به کلینیک روانشناسی و مشاوره دکتر دارابی خوش آمدید

اختلالات شخصیت چیست؟

اختلالات شخصیت چیست؟ کلینیک دکتر دارابی تهران_44030719 _شخصیت یعنی مجموعه با ثباتی از خصوصیات اخلاقی و رفتاری و نیز فکری که رفتار فرد را قابل پیش بینی کند. _در اختلال شخصیت این خصوصیت یعنی ثبات رفتاری و خلقی وجود ندارد. _معمولا خود این افراد به اختلال خود آگاهی کافی ندارند ولی دیگرانی که با آنها […]