به کلینیک روانشناسی و مشاوره دکتر دارابی خوش آمدید

شماره نظام روانشناسی

معرفی به دیگران

هیپنوتیزم درمانی

هیپنوتیزم درمانی
هیپنوتیزم در تهران

هیپنوتیزم درمانی چیست؟

(کلینیک هیپنوتیزم درمانی دکتر جعفر دارابی_با بیش از 25 سال تجربه در رواندرمانی و هیپنوتیزم،رواندرمانگر و استاد دانشگاه).

(تلفن رزو نوبت 44030719)

.دکتر دارابی بیش از 25 سال در زمینه رواندرمانی و هیپنوتیزم تجربه کاری دارد..

.کتاب هیپنوتیزم در رواندرمانی توسط دکتر دارابی در سال 1381 در نشر پیدایش تهران به چاپ رسید.

.هیپنوتیزم در کنار روشهای  رواندرمانی کاربرد اساسی دارد و باعث کاهش طول رواندرمانی میشود.

_یکی از روشها در درمان اختلالات روانی و روان تنی، هیپنوتیزم است.هیپنوتیزم یعنی اوج آرامش در بیداری،هیپنوتیزم یعنی آرامش عمیق در عین هشیار بودن.

_هیپنوتیزم دارای چهار عنصر اساسی است که عبارتند از تخیل،تمرکز،تلقین و آرامش.

_هر اندازه استعداد شما در این موارد بیشتر باشد به همان میزان عمق هیپنوتیزم شما هم بیشتر خواهد بود.

_هیپنوتیزم طول رواندرمانی را کاهش میدهد.چون در حالت خلسه ذهن شما از انعطاف پذیری بیشتری برخوردار خواهد شد.همانگونه که لوازم فلزی برای فرم گرفتن باید ذوب شود،ذهن هم برای فرمگیری باید با هیپنوتیزم نرم و پذیرا شود تا تغییرات روانی یا همان ذهنی با سرعت انجام گیرد.

برای مطالع بیشتر به نمونه های درمان توسط دکتر جعفر دارابی رجوع کنید.

_دکتر دارابی از هیپنوتیزورهای با تجربه و نسبتا قدیمی است.کتاب هیپنوتیزم در رواندرمانی توسط دکتر دارابی در سال 1381 در نشر پیدایش تهر ان به چاپ رسید و الان چاپ چهارم  آن است.

-کلینیک تخصصی هیپنوتیزم دکتر جعفر دارابی.

کلمات کلیدی=متخصص هیپنوتیزم در تهران،متخصص هیپنوتیزم غرب تهران،هیپنوتیزم درمانگر باتجربه،دکتر متخصص هیپنوتیزم در تهران.متخصص هیپنوتیزم در تهران،متخصص هیپنوتیزم غرب تهران،هیپنوتیزم درمانگر باتجربه،دکتر متخصص هیپنوتیزم در تهران.هیپنوتیزم درمانی در شمال تهران.دکتر هیپنوتیزم در غرب تهران.بهترین متخصص هیپنوتراپی در تهران.دکتر با تجربه در هیپنوتیزم در تهرانمتخصص هیپنوتیزم در تهران،متخصص هیپنوتیزم غرب تهران،هیپنوتیزم درمانگر باتجربه،دکتر متخصص هیپنوتیزم در تهران.متخصص هیپنوتیزم در تهران،متخصص هیپنوتیزم غرب تهران،هیپنوتیزم درمانگر باتجربه،دکتر متخصص هیپنوتیزم در تهران.هیپنوتیزم درمانی در شمال تهران.دکتر هیپنوتیزم در غرب تهران.بهترین متخصص هیپنوتراپی در تهران.دکتر با تجربه در هیپنوتیزم در تهران.متخصص هیپنوتیزم در تهران،متخصص هیپنوتیزم غرب تهران،هیپنوتیزم درمانگر باتجربه،دکتر متخصص هیپنوتیزم در تهران.متخصص هیپنوتیزم در تهران،متخصص هیپنوتیزم غرب تهران،هیپنوتیزم درمانگر باتجربه،دکتر متخصص هیپنوتیزم در تهران.هیپنوتیزم درمانی در شمال تهران.دکتر هیپنوتیزم در غرب تهران.هیپنوتیزم درمانی،بهترین دکتر هیپنوتیزم در تهران نی نی سایت،پدر هیپنوتیزم ایران،مرکز هیپنوتیزم در تهران،هیپنوتیزم در تهران،هیپنوتیزم قوی،بهترین متخصص هیپنوتیزم غرب تهران،متخصص هیپنوتیزم تهران.هیپنوتیزم درمانی،بهترین دکتر هیپنوتیزم در تهران نی نی سایت،پدر هیپنوتیزم ایران،مرکز هیپنوتیزم در تهران،هیپنوتیزم در تهران،هیپنوتیزم قوی،بهترین متخصص هیپنوتیزم غرب تهران،متخصص هیپنوتیزم تهران.