به کلینیک روانشناسی و مشاوره دکتر دارابی خوش آمدید

بحران هویت،مهمترین مشکل نوجوانان

 

بحران هویت،مهمترین مشکل نوجوانان

دکتر جعفر دارابی

رزرو نوبت

تهران_44030719

اصلی ترین مشکل نوجوانان از لحاظ روانی و شخصیتی شکل دهی به هویت(identity)است.هویت در واقع به چهارچوب ذهنی اطلاق میشود که فرد در آن چهارچوب ذهنی به مشکلات و چالشها پاسخ میدهد.

حال هویت چیست؟

 هویت پاسخ به این سوال است که من کیستم؟در پاسخ به این پرسش افراد میتوانند متنوع پاسخ بدهند.میتوانند به اسم، ملیت ،خانواده ،دین شغل ووو اشاره نمایند.هر اندازه به موارد بیشتری اشاره شود یعنی فرد از هویت بهتر و منسجم تری برخوردار است.

 مارسیا از بزرگان و پیشگامان مطالعه در خصوص هویت ،به چهار نوع هویت اشاره میکند.هویت دینی،هویت سیاسی،هویت جنسی و هویت شغلی.اگر نوجوان به چهارچوب مشخص و البته درستی (به لحاظ عقلی و علمی) در این ابعاد دست یابد،یعنی بحران هویت را پشت سر گذاشته است.(برای مثال یک نوجوان در هویت سیاسی و دینی شاید به هویت داعشی دست یابد که عقلا  و منطقی درست نیست).پژوهشها نشان میدهد که اغلب نوجوانان به هویت درستی دست نمی یابند و در بحران هویت گیر میکنند  یا جذب حیله گران دینی و سیاسی قرار میگیرند و مسیر هویت نادرستی را انتخاب میکنند.

در کشور ما به دلیل بحرانهای اقتصادی،سیاسی و اجتماعی،نوجوانان در مشکلات زیادی به سر میبرند.برای مثال نوجوان نسبت به درس دلسرد است چون آینده شغلی درستی را در کشور متصور نمیشود.میگوید خوب،که درس خواندم،آخرش که چی؟میشوم راننده تپسی یا اسنپ.لذا بحرانهای سیاسی و اجتماعی به بحران هویت و مشکلات نوجوانان دامن میزند.

 والدین و معلمان در کمک به نوجوانان در گذر از بحران هویت نقش مهمی دارند. با ایجاد رابطه صمیمی با نوجوان و درک شرایط روانی او،میتوان او را به آینده امیدوار کرد. و اینکه او را تشویق کرد به زندگی در زمان حال و توجه به وظیفه اصلی او که در حال حاضر تحصیل و فن آموزی است.

 به هر حال نوجوانی سن دشوار و بلکه دشوارترین مرحله در زندگی انسان است. زیرا از یک طرف هنوز کودک انگاشته میشود و از طرف دیگر هنوز به مرحله بزرگسالی دست نیافته است.شخصیت دادن به نوجوان و مشورت کردن با او و عدم مقایسه و سرزنش نوجوان توسط والدین،در گذار از این مرحله از زندگی برای نوجوان بسیار مفید است.

برای اطلاعات کامل در مورد نوجوانان،به کتاب اینجانب با عنوان روانشناسی هویت ،تهران،نشر آییژ مراجعه کنید.

کلمات کلیدی=روانشناسی نوجوانان،روانشناسی هویت،بهترین دکتر روانکاو نوجوان در تهران.خصوصیات اخلاقی نوجوانان،دکتر روانشناس نوجوانان در تهران،روانشناس نوجوان در غرب تهران،متخصص روانشناسی نوجوانان در تهران،دکتر خوب برای رواندرمانی نوجوان،بهترین روانشناس نوجوانان در تهران ایران،بهترین روانکاو نوجوانان.روانشناسی نوجوانان،روانشناسی هویت،خصوصیات اخلاقی نوجوانان،دکتر روانشناس نوجوانان در تهران،روانشناس نوجوان در غرب تهران،متخصص روانشناسی نوجوانان در تهران،دکتر خوب برای رواندرمانی نوجوان،بهترین روانشناس نوجوانان در تهران ایران،بهترین روانکاو نوجوانان.روانشناسی نوجوانان،روانشناسی هویت،خصوصیات اخلاقی نوجوانان،دکتر روانشناس نوجوانان در تهران،روانشناس نوجوان در غرب تهران،متخصص روانشناسی نوجوانان در تهران،دکتر خوب برای رواندرمانی نوجوان،بهترین روانشناس نوجوانان در تهران ایران،بهترین روانکاو نوجوانان.روانشناسی نوجوانان،روانشناسی هویت،خصوصیات اخلاقی نوجوانان،دکتر روانشناس نوجوانان در تهران،روانشناس نوجوان در غرب تهران،متخصص روانشناسی نوجوانان در تهران،دکتر خوب برای رواندرمانی نوجوان،بهترین روانشناس نوجوانان در تهران ایران،بهترین روانکاو نوجوانان.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *