به کلینیک روانشناسی و مشاوره دکتر دارابی خوش آمدید

رواندرمانی و روانکاوی(مفاهیم و موضوعات)

رواندرمانی و انواع روشهای رواندرمانی

دکتر جعفر دارابی

متخصص رواندرمانی و شناخت درمانی

(استاد دانشگاه)

تلفن کلینیک روانشناسی و رواندرمانی دکتر دارابی

تهران 44030719

بهترین تعریف رواندرمانی  یا سایکوتراپی(psychotherapy)عبارت است از درمان مسائل و مشکلات عاطفی بر اساس روشهای علم روانشناسی و یادگیری.این درمان با ایجاد رابطه علمی و حرفه ای بین روانشناس درمانی و مراجع شکل میگیرد.رواندرمانی نوعی یادگیری است.در شرایط رواندرمانی شما چیزهای جدیدی در مورد ذهن یاد میگیرید.فرض  روانشناسی این است که هر چه شما در مورد خودتان بیشتر بدانید به همان میزان سالمتر هستید.به این دلیل هدف رواندرمانی آگاهی از محتوای ناهشیار خودتان است.یعنی آن بخشی که شما از آن آگاهی ندارید.امروزه کلمه ناهشیار یا ناخودآگاه فقط یک مفهوم روانکاوی نیست.خطاهای شناختی و طرحواره ها هم ناخود آگاه تلقی میشود.مردم از افکار روزمره خود هم آگاهی کافی ندارند..

انواع روشهای رواندرمانی

  رواندرمانی روشهای متعددی دارد.در روانشناسی مکاتب رواندرمانی متعددی وجود دارد.برای مثال ریشه مکتب رفتاری نظریه فلسفی هست که انسان را موقع تولد لوح سفید میداند مثل فلسفه کانت.یا فلسفه خردگرایی که زیربنای مکتب و نظریه های شناختی است.

  اولین نظریه رواندرمانی تئوری روانکاوی فروید است.در دیدگاه روانکاوی فرض بر وجود ضمیر ناهشیار است.یعنی عمده مشکلات روانی ریشه ناخودآگاه یا ناهشیار دارد.تعارضات ناهشیار ،عقده ادیپ و عقده الکترا و نیز تثبیت در مراحل رشد، زیربنای مشکلات روانی قلمداد میشود.

  مکتب رواندرمانی دیگر رفتار گرایی است.در این نظریه ها بر یادگیری تاکید میشود.همه بیماریهای روانی حاصل مشاهده و یادگیری است.

  مکتب رواندرمانی دیگر شناختگرایی است.در این مکتب بر اهمیت شناخت تاکید میشود.خطاهای فکری-شناختی مثل اینکه همه باید منو دوست داشته باشند و یا همه باید از من راضی باشند ووو ریشه بیماریهای روانی است. متدهای خاصی استفاده گردد.

 ترکیب همه این مکاتب میتواند درست باشد و با توجه به نوع مشکل و سطح هوش فرد یا بیمار باید از روشهای خاص استفاده شود.

  از جمله روشهای رواندرمانی هیپنوتیزم و هیپنوآنالیز است.در روش هیپنوتیزم درمانی که اینجانب حدود 25 سال به آن مشغول هستم(در کنار رواندرمانی) برای درمان بیماریهای مختلف روانی مثل افسردگی ،اضطراب و حمله های پانیک استفاده میشود.

کلمات کلیدی=رواندرمانی،رواندرمانی در تهران،بهترین متخصص رواندرمانی در تهران،بهترین دکتر رواندرمانی در تهران،بهترین متخصص رواندرمانی در غرب تهران،رواندرمانگر خوب در تهران،رواندرمانگر خوب غرب تهران.رواندرمانی،رواندرمانی در تهران،بهترین متخصص رواندرمانی در تهران،بهترین دکتر رواندرمانی در تهران،بهترین متخصص رواندرمانی در غرب تهران،رواندرمانگر خوب در تهران،رواندرمانگر  عال و خوب غرب تهران.رواندرمانی،رواندرمانی در تهران،بهترین متخصص رواندرمانی در تهران،بهترین دکتر رواندرمانی در تهران،بهترین متخصص رواندرمانی در غرب تهران،رواندرمانگر خوب در تهران،رواندرمانگر خوب غرب تهران.رواندرمانی،رواندرمانی در تهران،بهترین متخصص رواندرمانی در تهران،بهترین دکتر رواندرمانی در تهران،بهترین متخصص رواندرمانی در غرب تهران،رواندرمانگر خوب در تهران،رواندرمانگر خوب غرب تهران.رواندرمانی،رواندرمانی در تهران،بهترین متخصص رواندرمانی در تهران،بهترین دکتر رواندرمانی در تهران،بهترین متخصص رواندرمانی در غرب تهران،رواندرمانگر خوب در تهران،رواندرمانگر  عال و خوب غرب تهران.رواندرمانی،رواندرمانی در تهران،بهترین متخصص رواندرمانی در تهران،بهترین دکتر رواندرمانی در تهران،بهترین متخصص رواندرمانی در غرب تهران،رواندرمانگر خوب در تهران،رواندرمانگر خوب غرب تهران…

بیشتر بخوانید...

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *